Protokół Nr XXIX/2020 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r.