Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  07 sierpnia 2020 r.