Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.