Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXI/188/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020 r.