Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 87/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.