Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 88/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Samorzadowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej Samorzadowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.