Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 89/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji mieszkaniowej.