Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 90/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.