Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 93/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.