Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 94/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Ćmielów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 94/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Ćmielów.

 

 

 

 

 

 

,