Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 95/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 74/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 26.06.2020 r. przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie inwentaryzacji pełnej składników majątkowych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.