Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 96/2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.