Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 97/2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.