ZARZĄDZENIE Nr 102/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 22 września  2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.