Dnia  24 września  2020 roku / czwartek/ o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.Rozpatrzenie zasadności skargi z dnia 11 września 2020r. na działalność  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie:

a/zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy skargi,

c/ wysłuchanie wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie w przedmiocie skargi,

d/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi .

3. Zamknięcie posiedzenia.