Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 99/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 72/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego.