Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 100/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.