Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 101/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie