Dnia 30 września  2020 roku/środa/ o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

3.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/250/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów”.

4.Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

5.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020r.

6.Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

7.Sprawy różne.