Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  30 września 2020 r.