Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 105/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyznania nagród burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze