Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 106/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ćmielowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2020 roku wraz z wymaganymi załącznikami