Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 107/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.