Oświadczenie majątkowe - Justyna Lucyna Paszyńska - ustępujący Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej