Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 109/2020 z dnia 05 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do uczestniczenia w czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości Gminy Ćmielów.