Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/190/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.