Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/191/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/250/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów".