Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 110/2020 z dnia 05 października 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ćmielowie.