Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 111/2020 z dnia 09 października 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2020 r.