Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 113/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.