Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 115/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie na 2020 r.