Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 117/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie na 2020 r.