Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa z dnia 02.11.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr.ew.893 (obręb 0001) w miejscowości Boria , Gmina Ćmielów".