Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 118/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 22.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74 2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie inwentaryzacji pełnej składników majątkowych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.