Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 121/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.