Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 122/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.