Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 123/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: złożenia oświadczenia o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej