Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 126/2020 z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracownika zatrudnionego na zastępstwo na stanowisku: Podinspektora ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntowej do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.