Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 128/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.