Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 129/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łysowody od km 0+000 do km 0+202"