Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 130/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruda Kościelna".