Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 131/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Dworcowej w Ćmielowie"