ZARZĄDZENIE Nr 139/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 17 listopada  2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze.