Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 132/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń