Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 134/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu j.n. "Remont drogi gminnej nr 318016T w m. Wola Grójecka"