Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 135/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu j.n. "Remont ul. Jasnej w Ćmielowie"