Dnia 02 grudnia  2020 roku / środa/ o godzinie  8.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Rozpatrzenie petycji w sprawie unieważnienia uchwały  Nr LIV/310/2018 oraz zapisów Studium Uwarunkowań złożoną przez Państwo Alfredę i Mariana Stawczyk.

a/ zapoznanie się z petycją,

b/ przeprowadzenie badania i analizy petycji,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania petycji.

3.Rozpatrzenie zasadności skargi z dnia 23.11.2020r. ( data wpływu do tut. Urzędu w dniu 24.11.2020r.) na działalność  Burmistrza Ćmielowa:

a/zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi .

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ciąg dalszy posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  z dnia 2.12.2020 r. przeniesiony na dzień 4.12.2020 r. godz. 9.00, budynek Domu Kultury w Ćmielowie, sala widowiskowa.