Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 136/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Projektu Budżetu Miasta i Gminy na 2021 r. oraz Projektu WPF na lata 2021 - 2030.