Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 137/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.