Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 138/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury w zakresie scentralizowanego rozliczania podatku VAT w Gminie Ćmielów i Procedury MPP